8 Aralık 2013 Pazar

Turnover, hala sizin için büyük bir problem ise...

Turnover, hala sizin için büyük bir problem ise kendinize şunları sorun:

-        İnsan Kapitali’ni ne şekilde değerlendiren bir kültürel yapıya sahibiz?
-        İşe alım yaparken kriterlerimiz neler?
-        İşten ayrılarak turnover hanesine +1 olarak yazılan kişiler neden ve nereye gitti?
-        Motivasyonel ihtiyaçlara ne kadar önem veriyoruz?
-        Aldığımız takım çalışması danışmanlık ve eğitimleri, o takımın ihtiyaçlarına uygun mu?
-        Aldığımız liderlik eğitim ve danışmanlık hizmetleri takımlarımızın ihtiyaçlarına uygun lider yetiştirdi mi?
-        Aldığımız danışmanlık/koçluk hizmetleri bize maaliyet ve zaman ekonomisi olarak geri dönüyor mu?
-        Performans değerlendirme sistemimiz, bireylerin motivasyonel ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun mu?

İnsan Kapitali’ni ne şekilde değerlendiren bir kültürel yapıya sahibiz?
     Eğer kurumsal yazılı değerler ile pratik yaşamdaki kurumsal kültürel yapı birbirne uymuyorsa, İnsan Kapitali Yönetim Sisteminiz acil bir değişim gerektirmektedir. İnsan hem sizin en güçlü sektörel silahiniz hem de en riskli kapitalinizdir.

İşe alım yaparken kriterlerimiz neler?
     Her işe alim başlıbaşına bir yatırımdır. Ancak sadece CV’si iş tanımlarınıza uyuyor ve yeteneleri kanıtlanmış demek, o kişinin bu potansiyeli sizin için verimli bir şekilde kullanacağı anlamına gelmez. Çalışan ilişkileri, kişilerin performansını en çok etkileyen faktörlerden biridir. İşe aldığınız kişinin içine gireceği ve/veya yöneteceği takımla uyumunu ölçmeden yapılan işe alımlar kısa süre içerisinde turnover hanenize +1 olarak eklenebilir.

İşten ayrılarak turnover hanesine +1 olarak yazılan kişiler neden ve nereye gitti?
     Organizasyonlardan ayrılma süreçlerinde yapılan mülakatlar aslında kurumsal ihtiyaçlarınız hakkında size çok ciddi veriler sağlar.

Motivasyonel ihtiyaçlara ne kadar önem veriyoruz?
     Motivasyonel ve ilişkisel ihtiyaçlar, bireylerin , takımların ve dolayısıyla organizasyonel başarının en önemli etkenlerinden biridir. Motivasyonel ihtiyaçları doğrultusunda yönetilmeyen çalışanlar sadece iş ararken faturalarını ödeyebilmek için hala sizinle çalışıyorlardır.
   
Aldığımız takım çalışması danışmanlık ve eğitimleri, o takımın ihtiyaçlarına uygun mu?
     Eğer sürecin sonunda takım çalışması size kar olarak dönmüyorsa, aldğınız eğitim ve danışmanlık hizmeti takımın ihtiyaçlarına uygun değil demektir. Takımların verimini arrtırmak ancak bireysel farklılıkları bir avantaja çevirebilecek ortam sağlanırsa gerçekleşir.

Aldığımız liderlik eğitim ve danışmanlık hizmetleri takımlarımızın ihtiyaçlarına uygun lider yetiştirdi mi?
     Birçok liderlik eğitim ve gelişim programı, sınıf ortamında veya outdoor çalışmalar ile, koçluk seansları ve hazırlnamış paket programlar ile sunulur. Oysaki bir liderin başarısı yönettiği takımın başarısından gelir. Orgnizasyonlar genel paket programlara yapıkları yatırımlardan ciddi verim elde edemezler, çünkü gerçekten ihtiyaçları olan şey sadece liderlik becelerini geliştirmek değil, kendi firma liderlerinin kendi firma çalışanları için doğru lider olmasına yönelik programlardır. Bunun içinde sadece liderlere değil, liderlerin iyi yönetmesi beklenen takımların motivasyonel ihtiyaçlarına da bakılmalıdır.

Aldığımız danışmanlık/koçluk hizmetleri bize maaliyet ve zaman ekonomisi olarak geri dönüyor mu?
     İhtiyaç Analizi doğru yapılmış ve stratejileri doğru kurgulanmış bir danışmanlık/değişim süreci firmalara 5 milyon dolar ila 80 milyon dolar arasında maaliyet ekonomisi sağlamaktadır. Siz bu sene aldığınız danışmanlık hizmetlerinden ne kadar maaliyet ekonomisi sağladınız?  

Performans değerlendirme sistemimiz, bireylerin motivasyonel ihtiyaçlarına ve beklentilerine uygun mu?
     Performans değerlendirmesi sırasında, bireyin motivasyonel ihtiyaçları doğrultusunda verilen geri bildirimler/ödüllendirme kişinin bir sonraki sene performansını denetim altında tutmanın yollarından biridir. Beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geri bildirim ve değerlendirme alamamış kişiler en kısa zamanda başka bir iş bakmaya başlarken aynı zamanda performanslarını da bir önceki seneye oranla düşürebilirler.

Nazlı Eda YAVUZ
Yönetici/Lider Koçu
Değişim Yönetimi Uzmanı
Sertifikalı Birkman Danışmanı


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder